Het doel van de Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück (CVR) is:

  • het optreden tegen alle vormen van fascisme, vreemdelingenhaat en racisme
  • het onderhouden van contact met overlevenden van Ravensbrück en nabestaanden (ook in het buitenland) en met andere kamp- en verzetsorganisaties om elkaar waar nodig bij te staan
  • het samen met de gemeente Amsterdam in standhouden van het Ravensbrück monument
  • het in standhouden van de nationale tentoonstellingscel in Ravensbrück
  • het opkomen voor het behoud van vrede en bevorderen van vriendschap tussen alle volkeren
  • het informeren van (via de website en via een nieuwsbrief) overlevenden, nabestaanden (ook in het buitenland), belangstellenden, scholieren en andere kamp- en verzetsorganisaties
  • het informeren van jongeren d.m.v. jongerenreizen en gastsprekerlessen
  • het informeren van Pabostudenten d.m.v. o.a. reizen naar Ravensbrück