Gastsprekers over de Tweede Wereldoorlog zijn aan te vragen via het steunpunt Gastsprekers.

Het is nog altijd mogelijk: een ontmoeting tussen mensen die ‘de oorlog’ hebben meegemaakt en de jongeren van nu.
Een ooggetuige kan op onvervangbare wijze een beeld oproepen van het verleden en daarmee een menselijke dimensie geven aan het geschiedenisonderwijs. In de persoon van een ooggetuige wordt het verleden van de oorlog voor jongeren werkelijkheid. Zo wordt de geschiedenis met het heden verbonden en krijgt de actualiteit van vooroordeel en discriminatie een historische achtergrond.
Om leerkrachten en gastsprekers met elkaar in contact te brengen bestaat er het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden, dat is ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Kijk voor meer informatie over een ooggetuige in de klas op www.steunpuntgastsprekers.nl