Mededeling:

Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne heeft het Comité besloten om de receptie bij het Russische Gazprom te annuleren. In plaats daarvan vindt de receptie en daaropvolgende lunch plaats in de Nicolaas Maesschool. De bloemstukken mogen op vrijdag 8 april tussen 14.00 en 16.00 bezorgd worden aan de Nicolaas Maesstraat 124, 1071RH. Verder geldt gewoon het onderstaande programma.

Zondag 10 april

De herdenking begint om 12:00 uur.

Sprekers zijn:

– Agnes Dessing, voorzitter CVR

– Chris van Dam, oud-Tweede Kamerlid voor het CDA

– Beatrice Jongkind, lid van het CVR

Er zal muziek zijn van Maarten Peters en er zal een minuut stilte worden gehouden. Ook zullen leerlingen van de Nicolaas Maesschool, die het monument heeft geadopteerd, een bijdrage leveren.

We hopen velen van u op 10 april te mogen begroeten.

Namens het Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück,

Agnes Dessing

Voor evt. vragen kunt u terecht bij de secretaris van het CVR:

Danique van Wijk, secretariaat@eravensbruck.nl

Welkom op de website van Ravensbrück

Het bestuur van de Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück heet u van harte welkom op deze website. We hopen dat u de informatie kunt vinden die u zoekt. Is dat niet het geval en/of wilt u een vraag stellen of  op- /aanmerkingen maken, dan kan dat. Bij CONTACT ziet u de nodige (e-mail)adressen.

Deze site gaat over het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück. Een kamp waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog ca 132.000 vrouwen, onder wie Nederlandse, gevangen hebben gezeten. Velen zijn daar omgekomen. Een aantal van de Nederlandse vrouwen die het kamp overleefden, hebben na de oorlog de Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück opgericht, dat nog altijd actief is. Deze site geeft uiting aan de wens van de initiatiefneemsters een waarschuwing achter te laten voor met name jonge mensen. “Wat wij hebben meegemaakt mag zich nooit herhalen en ook nu moet er blijvend gestreden worden tegen welke vorm van onrecht dan ook.”

Wilt u het archief van de Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück bekijken, dan verwijzen we u naar het NIOD, www.niod.nl