1938

november
500 mannelijke gevangenen uit het concentratiekamp Sachsenhausen komen te Ravensbrück aan en beginnen met de opbouw van een vrouwen- en een mannenkamp, een groep vrouwelijke gevangenen uit het concentratiekamp Lichtenburg arriveert en helpt bij de opbouw van het kamp.

1939

voorjaar
De eerste barakken worden door ca. 1000 vrouwen uit Lichtenburg in gebruik genomen.

zomer
Aankomst van een transport van 440 Zigeunerinnen met kinderen uit Burgenland/Oostenrijk.

winter
De eerste vrouwen uit Polen komen aan. Op 31 december telt de kampbevolking ongeveer 2280 vrouwen.

1940

januari
Na een bezoek van de Reichsführer-SS wordt de afranseling (Prügelstrafe) voor vrouwen ingevoerd.

in de loop van het jaar
Er komen 2490 nieuwe gevangenen in het kamp aan. Het zijn vooral vrouwen uit Polen, Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije.
Enige kampwerkplaatsen (rietmattenvlechterij en kleermakerij) worden in bedrijf genomen.
Collectieve straffen zoals o.a. het inhouden van eten en”sport” worden ingevoerd.

1941

juni
300 mannelijke gevangenen komen uit het concentratiekamp Dachau. Daarmee ontstaat naast het vrouwenkamp ook een mannenkamp.

oktober
Aankomst van het eerste transport van vrouwen uit de Sovjet- Unie.

december
Een uit Berlijn komende commissie van artsen laat Joodse vrouwen, gehandicapten en ernstig zieken voorleiden en stelt het eerste transport voor vergassing samen.

1942

10 juli
Himmler geeft Prof. Clauberg opdracht in Ravensbrück sterilisaties uit te voeren.

30 juli
Eerste experimentele operatie door SS-artsen.

5 oktober
Opdracht dat alle Joodse gevangenen naar Auschwitz gebracht moeten worden.

1943

augustus
Er wordt een crematorium ingericht. De as van de doden moet in opdracht van de SS door de gevangenen in de Schwedtsee gegooid worden.

in de loop van het jaar
Er komen een aantal grote transporten van vrouwen aan uit verschillende delen van Europa, waaronder met name ook Franse vrouwen. Er worden verschillende buitencommando’s ingericht. Aan het eind van het jaar zitten er ca. 15.000 vrouwen en mannen gevangen.

1944

februari/april
Met twee treinen uit kamp Westerbork komen 100 vrouwen en kinderen in Ravensbrück aan.

september
Met een transport uit kamp Vught arriveren ca. 750 Nederlandse vrouwen in Ravensbrück.

Vanaf december
Aan het eind van het jaar zitten er 43.733 vrouwen en mannen gevangen. Het kamp zit overvol. De toestand is onmenselijk. De sterftecijfers zijn zeer hoog. In een nieuwgebouwde gaskamer worden de eerste vrouwen omgebracht.

1945

Grote toestroom van gevangenen uit kampen die in Polen gesitueerd waren die, door de opmars van het Rode Leger, door de Duitsers werden ontruimd.

begin april
De SS vernietigt alle dossiers en kaartsystemen. Transporten komen en gaan. Het kamp bevindt zich in staat van opheffing.
Het lukt het Zweedse Rode Kruis om ongeveer 7.500 vrouwen te evacueren.

eind april
In het kamp bevinden zich nog ongeveer 18.000 gevangenen. ’s Morgens om 5 uur komt het bevel dat alle gevangenen moeten worden geëvacueerd. In verschillende richtingen verlaten ongeveer 15.000 gevangenen het concentratiekamp Ravensbrück. Ongeveer 3000 zieke vrouwen, kinderen en mannen blijven achter.

30 april
Eenheden van het Rode Leger bevrijden Ravensbrück.

1946 – 1948

In Hamburg vinden de zogenaamde Ravensbrückprocessen tegen het SS-personeel van het Vrouwenkamp Ravensbrück plaats. Er worden o.a. 16 terdoodveroordelingen uitgesproken.