Herdenking.
Op 23 april 2017 is bij het monument voor het Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück herdacht dat het 72 jaar geleden is, dat het kamp (waar ook een klein mannenkamp gesitueerd was) bevrijd werd. Na de inloop met de mogelijkheid een kopje koffie of thee te nuttigen bij onze gastheer Gazprom, werd om 11.50 uur een korte stille tocht gehouden naar het monument, alwaar om 12.00 uur een welkomstwoord werd gesproken door de secretaris van de Stichting Comité Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück (CVR), mevr. Joke van Dijk-Bording. Een speciaal welkomstwoord was er voor de dames en heer die het kamp overleefd hebben.

Herdenking 2017 1e rij (1)

Vervolgens werd er een toespraak gehouden door mevr. Greet Roodveldt, voorzitter van het CVR,  waarin zij het belang van het blijven herdenken en het doorgeven aan de volgende generatie benadrukte.

Herdenking 2017 Greet (1)

De volgende spreekster was mevr. Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie. De Telegraaf schreef daarover ‘In haar toespraak bracht minister Hennis een ode aan de vrouwen van Ravensbrück en de hoop die zij bleven koesteren. “Zij bleven geloven dat het kwaad niet zou overwinnen. Dit deden zij door om te zien naar elkaar. Door humor, inventiviteit en creativiteit.” Onder die vrouwen was Hennis’ eigen overgrootmoeder, Johanna Maaike Nouwen-De Mooij. Zij nam in de oorlog onderduikers in huis, werd verraden, verrichtte in Ravensbrück dwangarbeid bij Siemens en overleed in het kamp. “En dan hoop ik – vanuit de grond van mijn hart – dat ook zij deze onderlinge liefde heeft ervaren. Dat er ook naar haar is omgezien toen zij niet meer kon”

Hennis besloot haar rede met een pleidooi voor het vechten voor de vrijheid. Volgens haar vinden we vrijheid nu heel gewoon, maar is die nog altijd niet vanzelfsprekend in een tijd van aanslagen, vervolgingen en dictatoriale regimes. “Pal staan voor de vrijheid die ons zo lief is – dat is dan ook het devies”.

herdenking 2017 Hennis (1)

Twee kinderen van de Nicolaes Maasschool uit de groepen 7a en 7b lazen door de kinderen zelf gemaakte gedichten voor. Deze school heeft het monument geadopteerd en de kinderen van bovenstaande groepen leggen ook iedere herdenking een bloem bij het monument tijdens de kranslegging.

 De heer Hans Bijdam, een Pabostudent die de reis naar Ravensbrück in 2016 meemaakte, sprak in zijn herdenkingsrede over het belang van blijven herdenken en dat het belangrijk is dat het onderwijs zich blijft inzetten voor de overdracht van deze kennis. De reis met Pabostudenten wordt door Herinneringscentrum Kamp Westerbork in samenwerking met het CVR  georganiseerd. Deze studiereis wordt in 2017 van 29 april t/m 4 mei voor de 12e keer gehouden. Ook dit jaar eindigt de reis bij  Kamp Westerbork, waarbij de herdenking de afsluiting van de reis is.
Herdenking 2017 Hans Bijdam (1)
 Maarten Peters besloot de herdenkingsredes met zijn muzikale bijdrage, waarin hij drie prachtige ballades zong. Deze werden door hem zelf ingeleid door te vertellen hoe hij aan de inspiratie en teksten is gekomen.
Herdenking 2017 Maarten(1)
De herdenking werd afgesloten met 1 minuut stilte en het leggen van kransen en bloemen.
Herdenking 2017 bloemen (1)